All Products of VIAVI Solution

MicroNIR Spectrometer

Categories

MicroNIR Onsite
MicroNIR Onsite

제조사: VIAVI Solution 용도: 현장분석용, 연구용, 원료전수검사용

MicroNIR PAT-U
MicroNIR PAT-U

제조사: VIAVI Solution 용도: QbD-PAT용, 공정분석용, 유선타입

MicroNIR PAT-W
MicroNIR PAT-W

제조사: VIAVI Solution 용도: QbD-PAT용, 공정분석용, 무선타입

MicroNIR ProES
MicroNIR ProES

제조사: VIAVI Solution 용도: 일반용, 연구용, 원료전수검사용